Иван К. Янакиев – диригент

Резюме


Подкрепете ни в Патреон

Иван Костадинов Янакиев (р. 1987 г.) е български диригент и музикален теоретик и основател на Камерен оркестър 432. През януари 2018 г. той учредява Фондация 432 Херца.

Основателят на Камерен оркестър 432 – Иван К. Янакиев

Той завършва висшето си образование в Националната Музикална Академия – София със специалност „Оперно-симфонично дирижиране“. Завършил е семестриално и “Хорово дирижиране”.

През 2013 година основава Камерен оркестър 432. Мисията на оркестъра е да предложи избор на слушателя – избор да преживее музиката в естественото звучене на концертния строй a1 = 432 Hz. Оркестърът успешно осъществява концерти, в които в концертен строй a1 = 432 Hz звучи музика от автори, представители на Барока, Класицизма, Романтизма XX век и съвременността. През 2017 г. Янакиев реализира концерта „Български съвременници в 432 Hz”, който е част от ръководения от него изследователски проект „Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати“, по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ 2016/2017г. В рамките на концерта бяха представени 7 произведения на живи автори, 6 от които български, като за 2 от тях – „Вратите на съня II“ на Георги Арнаудов и Симфония „Агрийкмънт“ на Корийн Морсинк изпълненията бяха премиерни. През 2016 г. Янакиев изнася с Камерен орекстър 432 два концерта – на 13 март в „Студио 5“, а на 27 декември концертна програма с квартет в „Чайната“. През 2015 година Янакиев представя за първи път на българската публика Камерен оркестър 432. Оркестърът изнася два концерта – дебютен на 18. май в „Първо студио“ на БНР и коледен на 22. декември в църквата „Доктор Лонг“, София.

Янакиев е гостувал като диригент на Камерен оркестър „Дианополис“, Ямбол (2012), Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, Велико Търново (2013, 2014), Камерен оркестър „Класика“, София (2015) множество църковни хорове в столицата, клиросните певци в Патриаршеския катедрален ставропигиален храм-паметник „Св. Александър Невски” (септември – юни, 2014, 2017).

Научна дейност

От м. юли 2014 г. до юни 2017 г. Янакиев е редовен докторант в Института за изследване на изкуствата на Българската академия на науките с научен ръководител проф. д.изк. Милена Божикова. Дисертационната му тема „Концертния строй а1 = 432 Hz и отворените квинти: опит за интегрално акустическо, психофизиологическо, когнитивно и практическо изследване“ е фокусирана върху това как концертния строй и темперацията влияят върху възприятието на музика.

Публикации:

 • Yanakiev, Ivan – „The Categorical Perception of the Music Scale. A Challenge before the Microtonal Music“ https://accelerandobjmd.weebly.com/issue3/the-categorical-perception-of-the-music-scale
 • Yanakiev, Ivan – „The Tacit Revolution: Pitch Standardization Effect on Musical Interpretation and Perception“ – in print as proceedings for MTS Moscow Conference
 • Yanakiev, Ivan – „Role of the Golden Ratio in Perceiving Humanness by Random Generated Tones. An Empirical Study“
 • Янакиев, Иван – „Звукови трансфери. Песните на птиците и „There was a time“ (“Едно време”) от Корийн Морсинк“
 • Янакиев, Иван – „Човешкият глас на виолите на Краля слънце“, http://artstudies.bg/platforma/?p=765
 • Янакиев, Иван – „Въпросът за концертния строй през XX век – генезис и история на проблематиката“ на конференцията „Изкуствоведски четения“, под печат
 • Янакиев, Иван – „Втори конгрес на Обществото за теория на музиката“, В: „Българско музикознание“, 2015, №4, сс.106-110. ISSN: 0204-823X
 • Yanakiev, Ivan. “Temperaments in the 20th Century. The theory of Maria Renold”, in print
 • Янакиев, Иван. „Какво чува този, който (не) чува. Компаративно осмисляне на темперациите.“ В: „Изкуствоведски четения 2015. Изкуствата в Новото време: смесване на езиците“ София, Институт за изследване на изкуствата – БАН 2016, сс. 296-308, ISSN 1313-2342
 • Янакиев, Иван. „Чия е тази песен? – наблюденията на музиканта.” – В: Прилози. Балкански идентитет/и. Скопje, Македонска академиja на науките и уметностите 2015, XL 1-2, сс. 212-219. ISSN 0350-1914
 • Янакиев, Иван, Цокова, Антоанета. “ a1 = 440 Hz? Оркестър „432“ – другото възможно решение” – „Музикални хоризонти“ бр. 10, 2013

 

Участия в международни и национални научни конференции:

 • Third Congress of the Socitey of Music Theory – Moscow (25-29 September 2017)
 • International Conference “Art Readings” Sofia 2017 (02 – 05 April 2017)
 • Международна конференция между БАН и МАНУ „Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта“ (27-28 октомври 2016);
 • III Международен фестивал преглед на фолклорните колективи учредени в средното професионално и висшето образование „Вселиствен венец“ и V Междунардна научно-практическа конференция за ученици, студенти и докторанти „Етномузикология: история, теория, практика“ с доклад ”Bulgarian folk music, Orthodox chants and other examples and the role of the
  concert pitch as an inherent attribute of the sound.“– 16-19 май 2016 г.;
 • “Изкуствоведски четения 2016” (април 2016);
 • “Изкуствоведски четения 2015” (май, 2015);
 • Втори конгрес на обществото за теория на музиката в Москва (25-29 септември 2015);
 • “Балканските идентитети” в Скопие като част от проект между БАН и МАНУ (ноември, 2014).

Проекти

Ръководител проект „Системи на интониране и темпериране в ХХ-ХХI век – теория и практика“ (2017 – 2019) с 18-месечен грант „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“. Консултант е проф. д.изк. Милена Божикова.

Участник е в прокет „Съвременна музикална композиция, теория и философия“ на научен колектив в състав проф. дизк. Милена Божикова, проф. дизк. Кристина Япова, проф. д-р Ангелина Петрова, гл. ас. д-р Илия Граматиков и докторант Иван Янакиев. Проектът е със продължителност 24 месеца.

Ръководи проект „Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати“ (2016 – 2017) с едногодишен грант по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“. Консултант е проф. д.изк. Милена Божикова.

Лекции

Янакиев е автор е на лекциите:

 • „432vs440“ изнесена на 19.03.2016 г. В гр. Русе в рамките на Международния музикален фестивал «Мартенски Музикални Дни»: http://www.ustream.tv/recorded/84634664
 • „432vs440 честоти във форма и звук. научна и музикална емпирика“, изнесена на 09.05.2016 г. в заседателната зала на Института за Изселдване на Изкуствата, гр. София 09.05.2016 г.:

Специализации

През декември 2016 г. Янакиев завършва успешно организираната от Гьоте институт – София, Софийска община и фондация „Асоциация за развитие на София“ „Академия за културен мениджмънт“ (април – декември 2016 г.).

Награди

 • Музикант на годината за 2015 в категория „Дебют“
 • Лауреат на Диплом I степен от V Международен конкурс за научна работа на ученици, студенти и докторанти за доклада ”Bulgarian folk music, Orthodox chants and other examples and the role of the concert pitch as an inherent attribute of the sound.“
 • Награда за успешно отчетен първи етап на проект „Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати“ по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“.

През 2013 (март-април) е диригент на мъжкия вокален ансамбъл “The Gregorian Voices” с 30 концерта в Германия.

%d bloggers like this: